Analiza SWOT

(ang. 'Strenghts-Weaknesses-Opportunities-Threats’ Siły-Słabości-Szanse-Zagrożenia’) rodzaj analizy przedsiębiorstwa, która ma na celu ocenę kondycji firmy.