AIDA

(ang. 'Attention-Interest-Desire-Action’ Uwaga-Zainteresowanie-Pożądanie-Działanie) wzorzec promocji danego produktu, zgodnie z którym efektywna promocja powinna uaktywnić uwagę klienta, ożywić jego zainteresowanie, wzbudzić w nim chęć posiadania określonej rzeczy i doprowadzić do jej zakupu.