Advertising theme

(ang. advertisining 'reklamowanie’, theme 'temat’) główny temat, motyw przewodni nadający kampanii reklamowej charakter spójnej całości.