Advertising recognition

(ang. advertising 'reklama’, recognition 'rozpoznawanie’) miara skuteczności reklamy wyrażana odsetkiem odbiorców, którzy rozpoznają (przypominają sobie, że widzieli wcześniej) pokazywaną im reklamę. (J. Kall, Reklama, Warszawa 1998)