Adiustacja

przygotowanie tekstu autorskiego do składu; obejmuje opracowanie stylistyczne, ortograficzne,
techniczno-typograficzne.