Added value

(ang. add 'dodawać’, value 'wartość’) wartość dodana; zaleta produktu zyskiwana dzięki reklamie, dająca mu przewagę nad towarem sprzedawanym bez uprzedniej promocji.