Accumulation & decay

(ang. accumulation 'gromadzenie, zbieranie’, decay 'zanikać, podupadać’) zasada oddziaływania reklamy na odbiorcę, zgodnie z którą znaczenie promowanej marki w świadomości konsumenta rośnie w trakcie kampanii reklamowej, zaś po jej zakończeniu powoli opada.