Account manager

członek zespołu wykonującego zlecenia, odpowiedzialny za codzienne kontakty z klientem i prawidłową obsługę zlecenia w zaplanowanym czasie. Odpowiada za przygotowanie reklamy i dostarczenie jej w terminie do emisji. Powinien posiadać umiejętność twórczego inspirowania zespołu kreatywnego.