projektowanie książek projektowanie graficzne

Edytorskie oblicza bibliofilstwa

projekt graficzny książki

format 210×276 mm, 192 strony

obróbka ilustracji

przygotowanie do druku

kilka słów o projekcie

Klient:
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

projektowanie książek projektowanie graficzne
projektowanie książek projektowanie graficzne