We play for You

We play for You – komunikują
z przekonaniem przedstawiciele Beskidzkiego Domu Maklerskiego na kartach folderu firmowego. To kolejny, zaprojektowany i zrealizowany przez Studio MAK, materiał konsekwentnie tworzący wizerunek drużyny finansistów BDM, którzy z iście sportowym zaangażowaniem reprezentują interesy swych
Klientów na GPW i biorą aktywny udział w Rynku NewConnect.