Wakacje

Wakacje już zakończone…
Ale nie dla branży turystycznej.
Dla Interferii przygotowaliśmy face
lifting znaku graficznego, księgę
SIW i podstawowe materiały BTL.
W przyszły kalendarzowy rok wejdą
z usystematyzowanym wizerunkiem, spójnymi materiałami informacyjnymi – elementami ważnymi nie tylko
w komunikacji B2B.