Tradycja i nowoczesność

Tradycja i nowoczesnośćto wartości obecne w firmach o takiej historii jak DOZAMEL. Na uroczystość 50-lecia przygotowaliśmy na bazie materiałów Klienta okolicznościowy folder, który pokazuje, jak działali i co tworzyli ludzie pracujący na terenie dzisiejszego Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Zadanie było ciekawe, ale i trudne. Musieliśmy w krótkim czasie zaprojektować publikację i wydrukować ją przed oficjalną inauguracją obchodów. Udało się. Cieszymy się, że mogliśmy wnieść swój mały wkład w historię firmy i miasta.