Przeprowadziliśmy się

Przeprowadziliśmy się do nowej siedziby – nowy adres: Wrocław, ul. Kościuszki 29 lok. 8.