PAN TADEUSZ LIVE!

PAN TADEUSZ LIVE! – we Wrocławiu całym głoszą. Mak i Teatr Lalek na wielkie święto proszą!…Rękopis epopei, filmy, widowiska, gwiazdy sceny polskiej – to wszystko ujrzysz
z bliska, skoro – za namową naszych dzieł reklamy – z dziełem wieszcza
swe majowe zwiążesz plany.