Osadkowski SA

Tak złożonej publikacji dawno nie robiliśmy. Nasz stały klient, firma Osadkowski SA zlecił nam zaprojektowanie i realizację rozbudowanego katalogu produktów. Zlecenie trwało długo: zbieranie materiałów z wielu działów, przygotowanie kilkuset ilustracji, koordynacja treści pomiędzy osobami z różnych stron Polski. Ale wreszcie jest! Prowadząca zlecenie nasza koleżanka Magda Cichoń-Siudzińska odebrała gratulacje od całego zespołu Osadkowski SA na specjalnie zorganizowanym bankiecie.
Tak złożonej publikacji dawno nie robiliśmy. Nasz stały klient, firma Osadkowski SA zlecił nam zaprojektowanie i realizację rozbudowanego katalogu produktów. Zlecenie trwało długo: zbieranie materiałów z wielu działów, przygotowanie kilkuset ilustracji, koordynacja treści pomiędzy osobami z różnych stron Polski.