Magia liczb

Nie wiemy, czy to coś znaczy, ale byliśmy podekscytowani. Dokładnie w środku kwietnia rozpoczęliśmy dziesięciotysięczne zlecenie. Kasia Sawczuk założyła je dla nowej w naszym portfolio firmy doradztwa finansowego getsix. Powstaje równocześnie kilka materiałów, wszystkie już z numerami powyżej H_010000.W każdym razie można przyjąć,że wykonaliśmy, licząc od rozpoczęcia numerowania w 2005 roku, dziesięć tysięcy zleceń. Świętować jednak nie ma czasu… Nie wiemy, czy to coś znaczy, ale byliśmy podekscytowani. Dokładnie w środku kwietnia rozpoczęliśmy dziesięciotysięczne zlecenie. Kasia Sawczuk założyła je dla nowej w naszym portfolio firmy doradztwa finansowego getsix.W każdym razie można przyjąć,że wykonaliśmy, licząc od rozpoczęcia numerowania w 2005 roku, dziesięć tysięcy zleceń.