Dla marki Osadkowski SA pracujemy właściwie od zawsze. Jedną z ważniejszych cyklicznych realizacji jest biuletyn branżowy Agronom.pl. To pismo agrotechniczne z dużą ilością specjalistycznej wiedzy przekazywanej rolnikom – klientom Osadkowski SA. Niedawno przeszło znaczący facelifting. Ściśle współpracujemy z autorami i działem marketingu firmy przy redakcji każdego numeru, projektujemy układ graficzny, tworzymy infografiki, przeprowadzamy korektę i przygotowujemy do druku.
Za każdym razem do zadania wydzielamy zespół 2-3 grafików, specjalistę DTP, korektorkę i account managera jako szefa projektu.

Kwiecień 2014
  • Klient: Osadkowski SA
  • prace: redakcja + korekta + projekt + DTP
  • kategorie: biuletyny firmowe

Porozmawiamy?