Strategia rozwoju 2020

Strategia rozwoju 2020 WARR SA 

Inwestuj w innowacje T-Park

Inwestuj w innowacje T-Park DARR SA 

WPT SA – logo i SIW

WPT SA – logo i SIW Wrocławski Park Technologiczny SA 

Zadanie
Wrocławski Park Technologiczny SA jest liderem na skalę światową w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii, badań i wspierania młodych przedsiębiorców. Od momentu powstania przed 15 laty jego system identyfikacji opierał się na znaku graficznym, który powstał z inspiracji twórców Parku. Miał odzwierciedlać ideę początku, inicjowania działań, których pozytywny wpływ na rzeczywistość będzie rochodził się jak fale na wodzie po wrzuceniu kamienia. Miał również nawiązywać do miejsca powstania – Wrocławia. Po latach zarząd WPT stanął przez wyzwaniem, w jaki sposób zmienić estetykę i charakter motywów identyfikacyjnych, zachowując główne historyczne już założenia. Powierzył to zadanie nam.
Realizacja
Byliśmy już wdrożeni w temat. W momencie postawienia zadania pracowaliśmy już nad koncepcjami dla Parku, m.in. związanymi z nową strategią komunikacji. Mieliśmy więc wyobrażenie, jak poradzić sobie z tematem. Naszym pierwotnym zamiarem była całkowita zmiana znaku graficznego WPT, który miałby być podstawą nowoczesnego i otwartego na przyszłość systemu identyfikacji wizualnej. Jednak po długich rozmowach uznaliśmy argument, że warto zachować to, co ma źródło w tradycji i stanowi wciąż żywą myśl założycieli. Logo powstało dosyć szybko. Po uwzględnieniu sugestii Klienta i wprowadzeniu pewnych korekt zostało przyjęte. Na jego podstawie przygotowaliśmy projekty materiałów firmowych. Bardzo szybko większość zastosowań logo została uaktualniona, a akcja informacyjna dla lokatorów Parku i odbiorców zewnętrznych o zmianie w SIW była intensywna i szeroka.


Sierpień 2013

BGC strona internetowa

BGC strona internetowa Bosetti Global Consulting 

Zadanie
Zaprojektowaliśmy 2 serwisy dla firm należących do grupy Bosetti. Jeden z nich to BGC.pl – strona internetowa oferująca pełny zakres oferty dla firm poszukujących wsparcia w zakresie konsultingu.

Lipiec 2013

 

Ulotka produktowa

Ulotka produktowa Röben Ceramika Budowlana 

 

Raport roczny 2012

Raport roczny 2012 WARR SA 

Porozmawiamy?