WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy online

WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy online Wrocławska Rewitalizacja 

 

 

Pełny opis prac nad materiałami o WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy znajdziesz tutaj. Oprócz publikacji drukowanej przygotowaliśmy projekt responsywnej strony internetowej. Współpracowaliśmy ściśle z jej wykonawcą wyłonionym w osobnym przetargu. Efekty można zobaczyć na Waszych urządzeniach od maja 2014 pod adresem wuwa.eu.

Maj 2014
  • prace: projekt + nadzór autorski
  • kategorie: internet

WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy

WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy Wrocławska Rewitalizacja 

Zadanie
WuWA to jedno z sześciu wzorcowych osiedli Werkbundu zrealizowanych w Europie na przełomie lat 20. i 30. minionego stulecia. Nowatorskie spojrzenie na procesy urbanizacji, przeludnienie miast, oczekiwania społeczeństwa w sferze jakości życia, możliwość stosowania w budownictwie nowych technologii – wszystkie te aspekty stanowiły wyzwanie dla urbanistów i architektów okresu międzywojennego. Osiedla wzorcowe miały być początkiem zupełnie nowego, nieobciążonego tradycją budownictwa, zmieniającego na trwałe człowieka i jego życie. Były eksperymentem szczególnej wagi, którego efekty w decydującej mierze przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej architektury XX wieku.

Na początku 2014 roku wzięliśmy udział w przetargu rozpisanym przez Wrocławską Rewitalizację na stworzenie katalogu, ulotki i projektu strony internetowej. Wygraliśmy go i rozpoczęły się prace. Zadaniem było zaprojektowanie materiałów dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, zawierających najciekawsze i najważniejsze informacje o WuWa we Wrocławiu.

Realizacja
Przygotowaliśmy 3 wersje layoutu katalogu. Po omówieniu z Klientem różnych opcji została wybrana jedna, według której zaprojektowliśmy małą ulotkę-mapkę osiedla i responsywną stronę internetową dedykowaną na urządzenia mobilne. Zasadnicza publikacja ma 160 stron. Powstawała przez około 1,5 miesiąca. Projekt graficzny od początku cieszył się uznaniem Klienta i bez większych korekt był wdrażany do całego materiału. Staraliśmy się połączyć estetykę przedwojennego designu ze współczesnymi rozwiązaniami edytorskimi.
Kolejnym wyzwaniem było szybkie przygotowanie do druku materiałów, które miały pojawić się w 3 wersjach językowych. Dużą rolę w sprawnym przebiegu zlecenia odegrała nasza wewnętrzna korekta. Klient bardzo doceniał dokładność i spostrzegawczość naszej koleżanki Kasi.
W zamierzeniach Klienta było stworzenie aplikacji mobilnej. Zasugerowaliśmy, że dla zadań, które ma spełniać, najlepsza byłaby responsywna strona internetowa. Taką właśnie elektroniczną publikację zaprojektowliśmy i czuwaliśmy w ramach nadzoru autorskiego nad jej realizacją.
Wszystkie prace zakończyły się 31 marca 2014.

Maj 2014
  • klient: Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
  • prace: projekt + korekta + DTP
  • kategorie: foldery + katalogi
Katalog Celebrate Life 2013

Katalog Celebrate Life 2013 HOESCH Sanplast 

Katalog Okulistyka

Katalog Okulistyka Medical Partner 

Agronom.pl wiosna 2014

Agronom.pl wiosna 2014 Osadkowski SA 

Dla marki Osadkowski SA pracujemy właściwie od zawsze. Jedną z ważniejszych cyklicznych realizacji jest biuletyn branżowy Agronom.pl. To pismo agrotechniczne z dużą ilością specjalistycznej wiedzy przekazywanej rolnikom – klientom Osadkowski SA. Niedawno przeszło znaczący facelifting. Ściśle współpracujemy z autorami i działem marketingu firmy przy redakcji każdego numeru, projektujemy układ graficzny, tworzymy infografiki, przeprowadzamy korektę i przygotowujemy do druku.
Za każdym razem do zadania wydzielamy zespół 2-3 grafików, specjalistę DTP, korektorkę i account managera jako szefa projektu.

Kwiecień 2014
  • Klient: Osadkowski SA
  • prace: redakcja + korekta + projekt + DTP
  • kategorie: biuletyny firmowe
Katalog produktowy 2014

Katalog produktowy 2014 Lesaffre Polska 

Porozmawiamy?