Kalendarz Stwórcze ręce 2015

Kalendarz Stwórcze ręce 2015 Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

Stwórcze ręce projekt kalendarz sztuka sakralna 2015
Stwórcze ręce projekt kalendarz sztuka świecka 2015
Muzeum Narodowe we Wrocławiu otworzyło 16 marca 2015 roku wystawę Stwórcze ręce. Sztuka metalu doby modernizmu we Wrocławiu. Pracowaliśmy nad materiałami marketingowymi do tego wydarzenia. Jedną z ;pierwszych realizacji było zaprojektowanie, przygotowanie do druku i druk dwóch kalendarzy z najciekawszymi eksponatami z wystawy. Pierwszy z ;nich przedstawia sztukę świecką – głównie rzeźby Jaroslava Vonki. Drugi – to zbiór obiektów sakralnych Ericha Adolfa, Alberta Greinera i Gebharda Utingera. Portal culture.pl umieścił je na liście 10 najfajniejszych kalendarzy ze sztuką na 2015 rok. Oprócz tego zaprojektowaliśmy pakiet materiałów: plakaty, plansze wystawiennicze, rollup, zestaw gadżetów, teczkę i torby, publikacje i reklamy. Wszystkie były podporządkowane głównej linii projektowej i stworzyły spójną całość.
Stwórcze ręce projekt kalendarz sztuka sakralna 2015 fragment
Stwórcze ręce projekt kalendarz sztuka sakralna 2015 fragment
Stwórcze ręce projekt kalendarz sztuka sakralna 2015 fragment
Stwórcze ręce projekt kalendarz sztuka sakralna 2015 fragment
Stwórcze ręce projekt kalendarz sztuka sakralna 2015 fragment

 

Logo i SIW dla wydawnictwa

Logo i SIW dla wydawnictwa OPTYMEDIA 

projekt logo, projekt SIW System Identyfikacji Wizulanej OPTYMEDIA
Projekt graficzny miesięcznika

Projekt graficzny miesięcznika Optymedia 

 

KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika, wnętrze
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika, wnętrze
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika, wnętrze
KMiD projekt graficzny, layout miesięcznika, wnętrze
Przygotowaliśmy projekt graficzny layoutu nowego miesięcznika ofertowego Katalog Mieszkań i Domów. Miał być nowoczesny, łatwy w użyciu, czytelny, zachęcający. I jest! W maju 2014 pierwszy numer został rozprowadzony wśród potencjalnych klientów. Nasz projekt zaczął żyć własnym życiem. Będziemy go śledzić tutaj i na Fanpage.

 

Czerwiec 2014
  • prace: projekt + korekta + DTP
  • kategorie: inne,

Folder firmowy 2014

Folder firmowy 2014 Osadkowski SA 

 

Folder firmowy taki, jak ten dla Osadkowski SA z założenia ma służyć kilka lat. To nakłada pewną odpowiedzialność, której się nie boimy. Tegoroczna edycja jest całkowicie nową koncepcją w stosunku do poprzedniej. Przygotowaliśmy teksty, układ graficzny, wprowadziliśmy kilka wersji językowych. Cały folder można przejrzeć tutaj.

Czerwiec 2014

 

WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy online

WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy online Wrocławska Rewitalizacja 

 

 

Pełny opis prac nad materiałami o WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy znajdziesz tutaj. Oprócz publikacji drukowanej przygotowaliśmy projekt responsywnej strony internetowej. Współpracowaliśmy ściśle z jej wykonawcą wyłonionym w osobnym przetargu. Efekty można zobaczyć na Waszych urządzeniach od maja 2014 pod adresem wuwa.eu.

Maj 2014
  • prace: projekt + nadzór autorski
  • kategorie: internet

WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy

WuWa – Mieszkanie i miejsce pracy Wrocławska Rewitalizacja 

Zadanie
WuWA to jedno z sześciu wzorcowych osiedli Werkbundu zrealizowanych w Europie na przełomie lat 20. i 30. minionego stulecia. Nowatorskie spojrzenie na procesy urbanizacji, przeludnienie miast, oczekiwania społeczeństwa w sferze jakości życia, możliwość stosowania w budownictwie nowych technologii – wszystkie te aspekty stanowiły wyzwanie dla urbanistów i architektów okresu międzywojennego. Osiedla wzorcowe miały być początkiem zupełnie nowego, nieobciążonego tradycją budownictwa, zmieniającego na trwałe człowieka i jego życie. Były eksperymentem szczególnej wagi, którego efekty w decydującej mierze przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej architektury XX wieku.

Na początku 2014 roku wzięliśmy udział w przetargu rozpisanym przez Wrocławską Rewitalizację na stworzenie katalogu, ulotki i projektu strony internetowej. Wygraliśmy go i rozpoczęły się prace. Zadaniem było zaprojektowanie materiałów dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, zawierających najciekawsze i najważniejsze informacje o WuWa we Wrocławiu.

Realizacja
Przygotowaliśmy 3 wersje layoutu katalogu. Po omówieniu z Klientem różnych opcji została wybrana jedna, według której zaprojektowliśmy małą ulotkę-mapkę osiedla i responsywną stronę internetową dedykowaną na urządzenia mobilne. Zasadnicza publikacja ma 160 stron. Powstawała przez około 1,5 miesiąca. Projekt graficzny od początku cieszył się uznaniem Klienta i bez większych korekt był wdrażany do całego materiału. Staraliśmy się połączyć estetykę przedwojennego designu ze współczesnymi rozwiązaniami edytorskimi.
Kolejnym wyzwaniem było szybkie przygotowanie do druku materiałów, które miały pojawić się w 3 wersjach językowych. Dużą rolę w sprawnym przebiegu zlecenia odegrała nasza wewnętrzna korekta. Klient bardzo doceniał dokładność i spostrzegawczość naszej koleżanki Kasi.
W zamierzeniach Klienta było stworzenie aplikacji mobilnej. Zasugerowaliśmy, że dla zadań, które ma spełniać, najlepsza byłaby responsywna strona internetowa. Taką właśnie elektroniczną publikację zaprojektowliśmy i czuwaliśmy w ramach nadzoru autorskiego nad jej realizacją.
Wszystkie prace zakończyły się 31 marca 2014.

Maj 2014
  • klient: Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
  • prace: projekt + korekta + DTP
  • kategorie: foldery + katalogi

Porozmawiamy?